Odd Fellows

Carolien Wolsink vertelt

Carolien Wolsink vertelt enthousiast over haar Amerika reis

Winnares Carolien Wolsink, leerling van 6 VWO van het Bonhoeffer College, hield onlangs in het Odd Fellowhuis te Enschede op enthousiaste en spontane wijze een lezing over haar ervaringen die ze heeft opgedaan tijdens haar Amerika reis. In april 2015 kwam Carolien als winnares uit de bus van een opstelwedstrijd over de Verenigde Naties, georganiseerd door de Twentse loges van de Odd Fellows.
De Odd Fellows vormen een wereldwijde broederschap en zij organiseren deze opstelwedstrijd met als doel jongeren kennis te laten maken met elkaar en met het werk van de Verenigde Naties. Op deze wijze hopen de Odd Fellows het werk van de VN te promoten bij de komende generatie en zo bij te dragen aan een betere wereld.

Behalve de Twentse loges deden ook andere Nederlandse loges mee, zodat 5 deelnemers konden worden uitgezonden. Verder namen 100 Amerikaanse en 100 Canadese jongeren van rond de 17 jaar deel.
“Iedereen is anders opgevoed, maar toch zijn we allemaal hetzelfde. Het was opvallend hoe makkelijk we vriendschap sloten.” aldus Carolien.
Bevlogen vertelde ze verder over de indrukken die de reis op haar heeft gemaakt. Over de stad Washington, waar musea vrij toegankelijk zijn omdat Amerikanen trots zijn op hun land en dat graag willen laten zien. Maar ook was het haar opgevallen dat het nooit groot genoeg is, van gebouwen tot  porties eten en drinken.
In New York aangekomen was de rondleiding naar de grote vergaderzaal van de VN een overrompelende ervaring. “Dan zie je in het echt waar onze koning een presentatie heeft gehouden!” New York was, met bezoek aan een echte broadway show, overdonderend en “precies zoals je het in de film ziet. Haar overviel het gevoel van; “ Wauwh, hoe bijzonder is het wel niet dat ik hier mag zijn.”
Bij de VN werd de groep geïnformeerd over de millennium doelen met als opdracht om daar de volgende dag een speech over te houden. Daar moest Carolien toch haar meerdere erkennen in de Amerikaanse en Canadese deelnemers omdat de presentaties in het Engels gehouden moesten worden.
Vanuit New York ging de reis richting Ottawa, met onderweg een bezoek aan de Niagara Waterfalls. Het verschil met Amerika was merkbaar. “Canadezen zijn netter, maar Amerikanen minder afstandelijk en daar houd ik meer van.”, aldus Carolien.
Tot slot vatte ze haar reisverslag samen rond de drie kernwaarden van de Odd Fellows. Vriendschap, deze reis heeft haar vele blijvende contacten opgeleverd. Liefde, zelfs dat heeft niet ontbroken en Waarheid, ze heeft er veel van geleerd, kijkt nu meer naar het nieuws en is zich er van bewust dat de VN er toe doet.
Bij het beantwoorden van vragen uit de zaal gaf Carolien blijk van haar enthousiasme voor de Amerikaanse scholen. “Dat zijn echte centra voor jongeren, met sportclubs, maar ook debatclubs. In Nederland willen jongeren zo snel mogelijk weg als er bijvoorbeeld een les uitvalt. Maar in Amerika heeft de school veel meer te bieden dan alleen school. Amerika heeft een enorme indruk op me gemaakt.”