Odd Fellows

Filosofisch café Heerenveen


Filosofisch Café seizoen 2015-2016

Sinds het seizoen 2014 - 2015 wordt er in het Odd Fellow-huis aan de Herenwal 10 in Heerenveen van tijd tot tijd een Filosofisch Café georganiseerd. Na een lezing over een filosofisch onderwerp volgt na de pauze een discussie. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 afgelopen. De bijeenkomsten zijn zowel voor leden als voor niet-leden.

De bijeenkomsten voor het seizoen 2015 - 2016 zijn gepland op:

  • 14 oktober 2015 (Pieter Boele van Hensbroek)
  • 9 december 2015 (Frits Meijering)
  • 10 februari 2016 (Ronald Hünnemann) en
  • 13 april 2016 (Stine Jensen)


Het laatste nieuws over het Filosofisch Café Heerenveen vindt u op onze website: www.filosofischcafeheerenveen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De werkgroep Filosofisch Café Heerenveen bestaat uit: Jan Hoogland (Heerenveen 0513-633940), Reg Leenes (Oudehorne), Rita Sinnema (Joure), Paul Tiggeler (Grou), Arie Westmaas (Heerenveen) en Janny Zwier (Joure)

Als er genoeg belangstelling is, wordt er een cursus filosofie georganiseerd. U kunt zich opgeven bij de werkgroepleden met de FCH badge.

F i l o s o f i s c h  C a f é  H e e r e n v e e n --- H e r e n w a l  1 0