Odd Fellows
Interesse voor de wereld om ons heen

Interesse voor de wereld om ons heen

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen.

Lees verder

Open dag in Breda

Open dag in Breda

De Turfschiploge No.94 organiseert samen met de  Gaia Rebekkahloge No.49 en de drie Bredase Vrijmetselaarsloges op zondag 28 oktober een open dag.
Het logegebouw opent zijn deuren op zondag 28 oktober van 11-16 uur.
De vijf Bredase loges stellen zich daar aan u voor; om 12, 13, 14 en 15 uur voeren de Vrijmetselaars ieder uur een zitting op in het LOGE GEBOUW aan de GINNEKENWEG 141 - 4818JD BREDA.

Lees verder

Een bijzondere Camino

Een bijzondere Camino

De Turfschiploge No.94 te Breda organiseert op woensdag 31 oktober 2018 een lezing in het Logegebouw aan de Ginnekenweg 141, 4818JD te Breda voor odd fellows (broederen en zusteren)  en andere geïnteresseerden.
De spreker zal zijn dhr. Lenze Vondeling en de titel van zijn voordracht wordt:
"Een bijzondere camino".
Aanvang is om 20.00 uur en inloop vanaf 19.30. Toegang is gratis evenals de koffie en thee!
Broeder Lenze neemt ons mee in zijn verhaal over zijn persoonlijke tocht waardoor de toehoorder het idee heeft zelf mee te lopen tijdens deze bijzondere "CAMINO".
U wordt van harte uitgenodigd om deze interessante avond bij te wonen.  Wees welkom!

Lees verder

Wie kent Annelaine Kop

Wie kent Annelaine Kop

OPROEP.

Wie kent Annelaine Kop uit Santpoort of heeft haar gekend? Bij de Odd Fellows boekwinkel in Dronten is een bijzondere vondst gedaan.  Het is een zelfgemaakt prentenboek dat voor Annelaine Kop is gemaakt, gedateerd januari 1935. 

Opmerking van de redactie:
Er zijn meerdere aanwijzingen bij de redactie binnengekomen. De Stichting Geschiedschrijving Velsen gaat hiermee intensief aan de slag.
Bedankt voor de reakties. 

Lees verder