Odd Fellows

Odd Fellow-prijs Gouden Handen waardeert Praktijkonderwijs

De deelschool Praktijkonderwijs van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand heeft de Odd Fellowprijs Gouden Handen 2017 ontvangen. De Gouden Handen Award gaat niet naar een individuele leerling zoals vorig jaar, maar is voor de gehele school voor zowel leerlingen als docenten en onderwijsondersteunend personeel. De prijs bestaat uit een Award en een miniatuur-award, een pin, voor elke leerling. Verder is een cheque overhandigd als bijdrage voor een cultureel uitje voor de leerlingen. Daarnaast is er een foto-expositie gemaakt over het leven op deze deelschool.

Juryvoorzitter Roel Nijhof van de Odd Fellows in Sappemeer benadrukte de gezamenlijke prestatie die de deelschool heeft geleverd: “Samen bereik je een doel, samen kun je meer. Wees als leerling trots op jezelf en trots op je opleiding. Zeg tegen jezelf: ‘Ik ben wat, ik kan wat en ik wil wat’. Draag of bewaar de pin die je hebt ontvangen, als een teken van onderscheiding die jij hebt gewonnen. Dit speldje bewijst dat je gouden handen hebt waarmee je veel kunt doen voor jezelf en voor anderen.”

De jury keek naar docenten en leerlingen van het Praktijkonderwijs en is onder indruk van de gezamenlijke betrokkenheid bij het welslagen van de verschillende projecten. Gelijkwaardig, met respect voor en interesse in elkaar. De leerlingen voelen zich hier veilig en hebben het overduidelijk naar de zin. Ze hebben belangstelling voor de projecten waar anderen mee bezig zijn, werken doelbewust en durven hun eigen ideeën ten uitvoer te brengen. De docenten zijn bevlogen en hebben een gemeenschappelijke filosofie waarbij leerlingen worden gestimuleerd tot mooie prestaties. Ze creëren tijdens de lessen een opstapje voor hun leerlingen naar een voor hen nieuwe wereld. Elke leerling wordt gezien en voelt zich gezien. Wat de jury opviel is de verbinding die de school zoekt met partijen van buiten. Ook worden de ouders op vele manieren betrokken bij dit onderwijs en uitgenodigd voor de presentaties.

Waarom deze prijs?

Al vele jaren kennen we de Odd Fellow Jeugdprijs, een essaywedstrijd voor de bovenbouw van havo/vwo. Door  de Odd Fellows in Sappemeer is vorig jaar besloten dat er ook een prijs moest komen voor leerlingen van het vmbo en het praktijkonderwijs. Deze opleidingen leveren vakmensen met ‘gouden handen’, mensen die zorgen dat onze samenleving blijft draaien. “De prijs wil de leerlingen helpen om trots en zelfrespect uit te stralen en onderstreept de waardering voor de belangrijke plaats die zij na hun opleiding in onze samenleving gaan innemen”, aldus Roel Nijhof

Wethouder Oetra Gopal sprak haar waardering uit voor dit initiatief van de Sappemeerster Odd Fellows. Het toont hun grote maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving.

Inmiddels hebben alle tien Odd Fellowloges in Oost Groningen gezamenlijk besloten om een jaarlijkse Gouden Handen Award ook in te voeren voor het vmbo in Veendam en Winschoten. Deze loges vinden zonder uitzondering dat deze prijs eenzelfde plaats binnen onze Orde verdient dan de bekende Odd Fellow Jeugdprijs voor de examenklassen van het vwo.

De Gouden Handen Award is een ontwerp van kunstenares Akmar Nijhof en symboliseert de “denkende hand” die het excellente van de winnaar wil uitstralen.