Odd Fellows

Odd Fellow Club Zwolle

 

Wie

Zijn

Wij ?

Wij zijn Odd Fellows

Een internationale organisatie die zich richt op zingeving en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Samen willen we werken aan een betere wereld, omdat we het idee hebben dat we samen sterker staan. Elk mens heeft een eigen verantwoordelijkheid voor wat zich op aarde afspeelt.

Deze medeverantwoordelijkheid krijgt praktisch gestalte in het geven van vriendschap, het bewijzen van (naasten-)liefde en het zoeken naar waarheid.

 

De Odd Fellows zijn heel nadrukkelijk geen religieus genootschap, het Odd Fellowship is meer een levenshouding. Door deze attitude ontstaat een unieke sfeer van verdraagzaamheid en harmonie.

 

Harmonie onder de mensen

Ons ideaal is meewerken aan een betere samenleving. Misschien te idealistisch, maar toch proberen we dit ideaal ‘handen en voeten’ te geven.

Onze samenleving kan niet zonder mensen die omzien naar anderen. Met open oog en oor voor de noden van anderen willen we helpen waar het kan. ‘Mens-zijn’ betekent immers ook ‘medemens-zijn’.

 

Werken aan jezelf

Als je in harmonie wilt leven moet je zelf stevig in je schoenen staan. Daarom is het belangrijk om tijd te nemen voor jezelf, voor bezinning, verdieping en vriendschap. Het Odd Fellowship biedt je daarin een nieuw perspectief, waarmee je op een andere manier in de wereld zult staan. Je zult milder, humaner en verdraagzamer de wereld bekijken. Kortom, het maakt je als mens rijker.

 

 

 

 

Maatschappelijk betrokken

Ondanks wat er ook in de wereld gebeurt, beschikken gelukkig veel mensen nog steeds over een gezonde dosis idealisme. Geraakt door de ongelijkheid in de wereld willen ze graag iets voor anderen betekenen. Odd Fellows zijn maatschappelijk betrokken als groep of individu in hun eigen omgeving.  

 

 

 

Vriendschap

Liefde

Waarheid