Odd Fellows

Samenvatten

Kort samenvatten wat Odd Fellows eigenlijk willen en doen?
Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat Odd Fellows streven naar een grotere harmonie in de samenleving door:

• het geven van Vriendschap,
• het bewijzen van Liefde en
• het zoeken naar Waarheid,
• openstaan en respect tonen voor de medemens ongeacht ras, kleur of geaardheid;
• verdraagzaamheid betrachten;
• hulp bieden waar dat mogelijk is,
• Maar ook werken aan zichzelf.

Het zal u duidelijk zijn dat “Odd Fellow zijn” eigenlijk een levenshouding en een manier van leven is.