Odd Fellows

UNP in Groningen

Lodewijk Sweers houdt de enveloppe met de naam van de winnaar omhoog! (foto's: Ab Langereis)

Beste zusteren, broederen,
 
Op 11 maart is er een mooie en goede UNP jeugdprijsuitreiking geweest. Volle zaal, alle loges vertegenwoordigd.AZ Prunella loge en Fraternitas loge  hadden alles zeer goed en lekker georganiseerd.
 
Hierbij het jury rapport van Lisa Kos:

"Jouw essay is levendig doordat je zowel verhalend schrijft over miserabele toestanden van kinderen in de derde wereld, als feitelijk en analytisch  over de problematiek van kinderarbeid. Daarbij verlies je de opbouw van het essay niet uit het oog. Je toont niet alleen empathie voor deze kinderen,
maar ook voor hun ouders, die volgens jou een deel van het probleem én van de oplossing zijn. Je geeft in bedekte termen kritiek op de aanpak van de VN.
Jij vindt dat we ons slechts moeten concentreren op de belangrijkste  millennium-goal, nl. onderwijs voor iedereen. Daarbij verwijs je fijntjes naar de universele verklaring van de rechten van de mens, die de VN notabene zelf heeft opgesteld.

Wij vinden jouw eigen, aanvullende oplossing van de inzet van hulpverleningsteams, zoals dat ook in Nederland gebeurt, inventief en realistisch. Zoals de titel van het essay aangeeft, heb je niet alleen een droom, maar denk je ook na hoe je deze droom kan verwezenlijken.

Je was erg zenuwachtig tijdens het interview. Dat weerhield je niet om direct het initiatief te nemen met jouw korte muzikale voordracht vanaf tablet. Dat getuigt van lef van jouw kant en het overtuigde ons van jouw betrokkenheid bij de problematiek. Je verwoordde dat zelf kort  en krachtig met “Ik hou van mensen.”. Soms omzeilde je onze vragen, wat niet betekende dat we ontevreden waren met het antwoord.
Integendeel, uit jouw antwoorden blijkt duidelijk dan je veel kennis over het onderwerp bezit en dat je die goed onder woorden kan brengen. In het Engels en het Nederlands. Je bent misschien verlegen, zoals je zelf aangaf, maar wij vinden je zeker niet bang."

 Essay van Lisa Kos :    klik hier

Zij heeft gewonnen, was zeer, zeer blij met deze prijs. Ook de ouders waren erg blij voor haar. 
Zo goed en leuk om dit allemaal te zien en georganiseerd te hebben. 

Willen jullie, mede namens onze commissieleden, allen hartelijk bedanken voor hun aandacht en komst!
 
Hart.br. groet, 
Lodewijk Sweers
Voorzitter stads Groninger Jeugdprijs
Lid landelijke commissie Odd Fellow Jeugdprijs
Fraternitas loge.