Odd Fellows

Verslag van de reis 2016

Presentatie verslag van de reis naar de VS, VN en Canada door Marloes Scholing en Mila Vroom op vrijdag 4 november in het Odd fellowhuis in Winschoten.
In maart van dit jaar wonnen Marloes Scholing van het Dollard Collegen en Mila Vroom van Ubbo Emmius de essay wedstrijd die door de gezamenlijke tien Odd Fellowloges van het district Groningen zuid-oost. De beide dames hebben in juli van dit jaar de twee weekse reis gemaakt naar de VS en Canada. De reis wordt in de VS en Canada georganiseerd door de UNP, de United Nations Pilgrimage for Youth. De deelnemers worden ”delegates” genoemd.
De avond werd begonnen met een welkom door de heer Wim Knibbe die de aanwezigen namens de Toorts en de F.D. Roosevelt loge begroette en enkele speciale gasten bij naam. Uiteraard de beide “delegates” en hun aanwezige familie. Verheugend was het te constateren dat de zaal geheel gevuld was met 80 zeer geinteresseerde belagstellenden.
Daarna nam de voorzitter van de Commissie Odd Fellow Jeugdprijs de leiding van de avond over. Als eerste kwamen Marloes en Mila aan het woord.


                       Marloes Scholing    ©
Op een boeiende en  vaak humoristische wijze vertelden ze uitgebreid over hun reis. De plaatsen waar ze waren geweest, de gebouwen die ze hadden bezocht.
Hoogtepunt van hun reis was het meeerdaagse bezoek aan het gebouw van de Verenigde Naties in New York. De vergaderzalen werden bekeken en er werden ook speeches gehouden door de delegates. Hieraan was een prijs verbonden voor de beste speech. De winnaars hiervan kwamen ook dit keer uit Canada en de VS.  


                       Mila Vroom    ©

Op Broadway werd de musical The Phantom of the Opera bezocht. En er was ook tijd om zelf op stap te gaan en te shoppen.
Door tijdgebrek werden de Niagarawatervallen niet bezocht, wel de parlementsgebouwen in Ottawa. Onderweg waren er op meerdere plaatsen contacten met lokale Odd Fellows. Een barbecue hoorde hier ook bij. Al met al een zeer geslaagde reis met vele hoogtepunten die voor altijd een indruk achter laten. Mila hoopt later, na haar vervolgstudie, bij de VN een stage te kunnen lopen.
Na de pauze kwamen een viertal andere sprekers aan bod. Onze Grootmeester sprak in warme bewoordingen de beide delegates toe. Daarnaast dankte hij de Commissie OFJ voor het iedere keer weer organiseren van de wedstrijd en de avonden zoals deze.


                       De GM Pim Boogaards   ©

Ook de heer Boen, wethouder in de gemeente Stadskanaal sprak Mila en Marloes toe. Hij vertelde dat hij, voordat hij wethouder was, het genoegen had om Mila Vroom scheikundeles te geven. Hij was toen docent op het Ubbo Emmius.
Hij sprak de beide dames inspirerend toe. Voor de Commissie is het plezierig te merken dat er van de kant van het openbaar bestuur belangstelling is voor de OFJ.


            De heer Boen   ©

Na hem voerde onze DGGM, de heer Harry Rosing het woord. Hij haalde aan dat er in de VS veel was veranderd ten opzichte van de eerste keer dat hij er kwam veertig jaren gelden. Hij complimenteerde de beide dames met de leuke en interessante manier waarop ze hun reis hebben verslagen.


                    De heer Harry Rosing    ©

De heer Leo Bergenhenegouwen, lid van de Landelijke Jeugdcommissie, sloot de rij met sprekers af. Deze Commissie zorgt ervoor dat de heenreis en de terugreis goed verlopen en onderhoudt het contact met de organiserende UNP. Gebruikelijk is dat de delegates na terugkomst een certificaat krijgen waaruit blijkt dat de reis is gemaakt en de VN is bezocht. Jammer genoeg waren de beide certificaten in Finland terecht gekomen. Het zal even duren voordat ze hier alsnog arriveren, maar ze komen op de juiste plek.   


               De heer Leo Bergenhenegouwen   ©

Omdat Leo Bergenhenegouwen sinds begin van dit jaar als voorzitter van de Landelijke Jeugdcommisie was afgetreden kreeg hij een bouquet bloemen als dank voor de vele werkzaamheden en de fijne manier waarop we jaren hebben samengewerkt.
Tenslotte boden de leden van de Commissie OFJ, de beide delegates een mooie bos bloemen aan. Hierna bedante de voorzitter van de Commissie OFJ de gastloges voor de gastvrijheid en AZ van de Toorts voor de goede zorgen en alle belangstellenden voor hun aanwezigheid en sloot het officiele gedeelte van de avond.


                Mila Vroom krijgt bloemen van Janke Brans   ©


                 Marloes Scholing krijgt bloemen van Koos van der Span    ©

© = Jaap van Kregten

Hoogezand, 8 november 2016,
Koos van der Span.