Odd Fellows

Wie zijn Odd Fellows?

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. 

Lees verder

Betrokkenheid

Odd Fellows verschillen in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar. Wij zijn lid geworden omdat we op enig moment in ons leven behoefte hadden aan méér dan carrière, gezin en sportvereniging alleen. Gewone mensen op zoek naar meer diepgang in hun leven. 

Lees verder

Persoonlijke groei

In de hectiek van alledag is het moeilijk tijd te vinden voor jezelf. Bezinning en nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt, schieten er vaak bij in. Hoeveel ruimte geef je aan de ander en hoe verleg je daarbij jouw grenzen? 

Lees verder

Samen sterk

Onze samenleving kan niet zonder mensen die omzien naar anderen. Wij, Odd Fellows, kiezen ervoor om met elkaar onze bijdrage te leveren, gesteund door gemeenschappelijke idealen zoals Vriendschap, Liefde en Waarheid. 

Lees verder

Verschillende meningen

Odd Fellows zijn verschillend van elkaar, maar erkennen allemaal een hogere macht. Aan dit begrip kan ieder van ons zijn eigen betekenis geven. Het begrip kan men religieus opvatten, maar ook anders. 

Lees verder

Wereldwijde harmonie

Hoe zou onze wereld eruitzien als er harmonie onder de mensen zou zijn? We hoeven alleen maar de binnen- en buitenlandse nieuwsberichten te volgen om te weten dat harmonie onder de mensen nog ver te zoeken is. Heel idealistisch streven Odd Fellows naar de realisatie van wereldwijde harmonie. 

Lees verder

Bijeenkomsten

Odd Fellows zijn bij elkaar en bij de maatschappij betrokken. Wij tonen tijdens onze (twee)wekelijkse bijeenkomsten oprechte belangstelling voor de ander en wij leveren een bijdrage aan een betere samenleving. 

Lees verder

Odd Fellows formeel

De beginselverklaring van het Odd Fellowship luidt als volgt: het zijn van Odd Fellow vraagt geloof in, respectievelijk erkenning van, een hogere macht, onder erkenning van ieders recht tot het zelfstandig beleven daarvan en .....................

Lees verder

Odd Fellows in beeld

Lees verder